Valori Allelon

CREDINȚA ÎN DUMNEZEU – recunoaștem credința în Dumnezeu ca valoare fundamentală.

DRAGOSTEA PENTRU OAMENI – prin activitatea desfășurată ne dedicăm scopului suprem, acela de a salva suflete, fără discriminare, indiferent de rasă, etnie sau gen pentru că toți oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.

UNITATE ÎN DIVERSITATE – credem într-un singur Dumnezeu, care este Tatăl, Fiu și Duhul Sfânt. Jertfa Domnului Isus Hristos este punctul de legătură între toți credincioșii.

INTEGRITATE – considerăm că integritatea membrilor echipei este o condiție esențială pentru lucrul în organizație. Cinstea și conduita morală sunt criterii pe care ne bazăm în activitatea de zi cu zi.

EXCELENŢĂ – dorim să obținem și să menținem rezultate de calitate prin îmbunătățirea continuă a întregii activități.

TRANSPARENȚĂ – toate activitățile le desfășurăm la vedere, în deplin consens cu misiunea și valorile asumate, putând fi probate oricând cu documente și alte mijloace de control specifice.

PARTENERIAT – recunoaștem valoarea lucrului în echipă și a beneficiilor unei colaborări bazate pe respect reciproc cu orice altă organizație care promovează obiective similare.