Mărturisirea de credință

 • Noi credem că Scripturile, Vechiul Testament și Noul Testament, sunt inspirate de Dumnezeu și reprezintă revelația completă a voii Lui pentru mântuirea oamenilor. Noi credem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu fără greșeală și este o autoritate infailibilă în credință. (2 Timotei 3:16; 2 Petru 1:20-21)
 • Noi credem într-un singur Dumnezeu Veșnic, Omnipotent, Omniprezent și Omniscient, Creatorul tuturor lucrurilor, infinit perfect și etern, existând în trei persoane: Tată, Fiu, și Duhul Sfânt identice în natura lor, egale în putere și posedând aceleași atribute. (1 Ioan 5:7; 2 Corinteni 13:14)
 • Noi credem că Isus Hristos este singurul Fiu al lui Dumnezeu și este a doua persoană din Trinitate (Ioan 1:1), egal în esență cu Dumnezeu-Tatăl și Duhul Sfânt. El a existat din veșnicie și S-a întrupat prin fecioara Maria (Matei 1:18-25; Luca 1:31-35). Isus Hristos a fost crucificat, a murit, a fost îngropat și a înviat din morți a treia zi. La patruzeci de zile după înviere, Isus S-a înălțat la cer și acum stă la dreapta Tatălui, de unde mijlocește pentru noi. (Fapte 2:29-33). Credem în revenirea Sa în glorie pe pământ.
 • Noi credem că Duhul Sfânt există din veșnicie ca a treia persoană a Trinității Dumnezeiești, egal în esență cu Tatăl și Fiul (Matei 28:19; 2 Corinteni 13:14).
 • Noi credem că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu trup, suflet și duh (Genesa 1:26-27; 2:7). El este coroana creațiunii și opera personală a lui Dumnezeu.
 • Noi credem că păcatul este abaterea sau neconformarea la legea morală a lui Dumnezeu, păcatul intrând în lume prin neascultarea primului om și că fiecare om se naște în păcat. (Romani 5:12).
 • Noi credem că omenirea este condamnată în privința păcatului și are nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit mântuirea prin Isus Hristos (Ioan 14:6), ea fiind un dar de la Dumnezeu (Romani 6:23) care nu poate fi dobândit prin nici o virtute sau lucrare omenească (Tit 3:5).
 • Noi credem că mântuirea se primește doar prin credința personală în Isus Hristos (Fapte 16:31; Efeseni 2:8-9), care S-a dat pe Sine ca preț de răscumpărare pentru sufletele oamenilor.
 • Noi credem în nașterea din nou, care este transformarea sufletească produsă de Duhul Sfânt și de Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 3:3-5; 2 Corinteni 5:17) și care aduce după sine schimbarea minții, inimii cât și a întregii vieți.
 • Noi credem că fiecare om este responsabil de alegerile pe care le face în această viață, deciziile guvernându-i statutul viitor pentru întreaga eternitate. Omul poate să aleagă să-și petreacă veșnicia în Cer sau în Iad. Cerul este “locul” prezenței lui Dumnezeu, destinat tuturor credincioșilor. Iadul este “locul” separării totale și definitive de Dumnezeu, destinat celor care nu vor să trăiască cu Dumnezeu. (Luca 16:19-31, Ioan 3:16, Romani 6:23, 2 Corinteni 5:1-10, Apocalipsa 20:15)
 • Noi credem că Biserica este formată din toți cei mântuiți prin credința în Isus Cristos și că mandatul suprem al Bisericii este acela de a proclama Evanghelia tuturor oamenilor. (Matei 28:19-20)
 • Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos pentru a-și răpi Biserica, în învierea morților, în judecata de apoi și în răsplătirile divine, în destinul veșnic al omului în Paradisul lui Dumnezeu sau în iad, despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. (1 Tesaloniceni 4:13-17; Apocalipsa 21:1-27).
 • Noi credem că suntem datori să iubim pe toți oamenii, indiferent de rasă, naționalitate sau convingere religioasă.